Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

JÄRELVAADATAV: Riigikohtus arutati avalikul istungil sotsiaalhoolekande rahastust

12. aprill 2024
PrintPDF

Teisipäeval, 16. aprillil arutati avalikul istungil Riigikohtus, kas sotsiaalhoolekande seadusega omavalitsusüksustele pandud kohustuste täitmine on riiklik või kohalik ülesanne.

Eelmise aasta lõpus pöördusid Põlva ja Räpina Vallavolikogud ning Tartu Linnavolikogu Riigikohtusse. Kohalikud omavalitsused leiavad, et sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega tekkinud täiendav kohustus rahastada üldhooldusteenuse osutamist teenuse saaja või tema seadusjärgsete ülalpidajate asemel on riiklik ülesanne, kuid riik pole selleks raha ette näinud. See rikub volikogude hinnangul aga põhiseaduses sätestatud tagatist, mille kohaselt omavalitsusüksusel on õigus talle seadusega pandud riiklike kohustuste täielikule finantseerimisele riigieelarvest.

Arvestades vaidluse all oleva küsimuse suurt ühiskondlikku kaalu ja võimalikke pikaajalisi mõjusid omavalitsusüksuste rahastamise põhimõtetele, andis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kohtuasja lahendamiseks üle Riigikohtu üldkogule, kuhu kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku.

Riigikohtunik Heili Sepa sõnul on vaidluse keskseks küsimuseks, kuidas kohalikele omavalitsustele seadusega pandud kohustusi põhiseaduse valguses liigitada. „Riigikohtu üldkogu on võtnud varem kohalike omavalitsuste rahastamist aluseks ülesannete kaksikjaotuse riiklikeks või kohalikeks. Riigikohtu pädevuses on kontrollida, kas õigustloovates aktides on ülesanded õigesti määratletud – kas kohalikuks ülesandeks ei ole loetud põhiseaduse mõttes riiklik ülesanne või vastupidi,“ rääkis Sepp.

Ta lisas, et kui tegemist on riikliku ülesandega, nõuab põhiseadus, et ülesannet tuleb täielikult finantseerida riigieelarvest. „Aga ka juhul, kui tegu on kohaliku ülesandega, peab omavalitsuste rahastamissüsteem olema stabiilne,“ selgitas riigikohtunik.

Avalikku istungit saab järelvaadata.

 

 


Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee