Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Esimehe nõunik

PrintPDF

Riigikohtu esimehe nõuniku ülesanne on nõustada Riigikohtu esimeest kohtusüsteemi ja kohtukorralduse tervikliku arengu tagamisel ning täita ja vahendada Riigikohtu esimehelt saadud ülesandeid kohtu juhtimisel. Samuti juhib esimehe nõunik Riigikohtu välissuhtlust, korraldades suhtlemist välisriikide kohtute ja kohtuid koondavate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Kontakt:
tel 730 9022
e-post karin [dot] leichter-tammistoatriigikohus [dot] ee