Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Halduskolleegium

PrintPDF

Iga riigikohtunik kuulub kas tsiviil-, haldus- või kriminaalkolleegiumisse. Kolleegiumi tööd juhib kolleegiumi esimees. Kolleegiumide esimehed ja liikmed nimetab Riigikohtu üldkogu.

Riigikohtu halduskolleegiumisse kuulub 5 kohtunikku.

Ametnikest puutuvad õigusemõistmisega vahetult kokku kohtunõunikud, kes osalevad menetluses olevate kohtuasjade ettevalmistamisel ja kohtulahendite tegemisel.

Kontakt:
tel 730 9051
e-post marelle [dot] mandatriigikohus [dot] ee