Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus pani kokku juhised kassatsioonkaebuse koostamiseks

20. November 2017
PrintPDF

Et ühtlustada esitatavate kaebuste kvaliteeti ja vähendada võimalike puuduste kõrvaldamiseks kuluvat aega, pani Riigikohus kokku juhised kassatsioonkaebuse koostamiseks. 

Tegemist on professionaalsetele ja mitteprofessionaalsetele menetlusosalistele suunatud soovitustega, mis sisaldavad endas nii üldiseid juhiseid kõrgemasse kohtusse pöördumisel kui ka soovitusi tsiviilkohtumenetluse, halduskohtumenetluse ja süüteomenetluse lõikes. 

Riigikohtu ülesanne on tagada järelevalve madalama astme kohtulahendite seaduslikkuse üle, ühtlustada kohtupraktikat ja arendada menetluslikes küsimustes õigust edasi. Kassatsiooniastmes ei tegele Riigikohus enam eluliste asjaolude ehk faktide tuvastamisega ja tõendite hindamisega. Kassatsiooni menetlemisest keeldutakse, kui puuduvad selle menetlusse võtmise alused.

Soovitused kassatsioonkaebuse koostamiseks leiab Riigikohtu kodulehelt.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846