Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kuulutas välja praktikakonkursi käimasolevaks õppeaastaks

14. september 2018
PrintPDF

Praktikale on oodatud magistri- ja bakalaureuseõppe õigusteaduse tudengid, avalduste esitamise tähtaeg on 5. oktoober.

Konkursist oodatakse osa võtma Eesti ülikoolide juuratudengeid, kel on süvendatud huvi õigusteaduse vastu, tahe õppida ja enda teadmisi proovile panna. Magistrandidele suunatud menetluspraktika toimub kohtukolleegiumides, bakalaureuseõppe 2. ja 3. aasta tudengid asuvad praktiseerima õigusteabe- ja koolitusosakonnas, mis tegeleb kohtupraktika süstematiseerimise ja analüüsi ning Eesti kohtunike ja kohtuteenistujate koolitamisega. Praktika käigus osaleb praktikant juhendaja toel aktiivselt kolleegiumi või osakonna töös, saab tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega.

Konkurss praktikakohtadele 2018/2019 õppeaastal on avatud kuni 5. oktoobrini, konkursil osalejate seast tehakse valik oktoobrikuu jooksul. Konkursi tulemused tehakse teatavaks kõigile osalenutele ning valituks osutunutega lepitakse täpsemalt kokku, millisel perioodil praktika toimub. 

Praktikakorralduse kohta saab lisainfot Riigikohtu personaliosakonna juhilt Piret Raadomilt (telefon 730 9035, e-post Piret [dot] Raadomatriigikohus [dot] ee).

Konkursi tingimustega tutvu Riigikohtu kodulehel