Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Bakalaureuseõppe üliõpilane

PrintPDF
Kas Sa oled mõelnud, kuidas jõuavad kohtulahendid ja neis sisalduvad olulised sõnumid ühiskonnani ning milliste vahenditega hõlbustatakse kohtunikel, õigusteadlastel ja üliõpilastel kohtupraktikas orienteerumist?

Kas tahad ammutada väärt teadmisi ja kogemusi suurepäraste juristide seas ning teha tutvust kohtusüsteemiga?

Bakalaureuseõppe 2. või 3. aasta üliõpilane, kui Sa oled valmis oma õigusalaseid teadmisi proovile panema, siis kandideeri Riigikohtu bakalaureusepraktikale kus saad osa kohtupraktika süstematiseerimise ja analüüsi tööst.

Praktika käigus tutvud Riigikohtuga ning saad juhendaja toel proovida kätt kohtulahendite märksõnastamisel ja annoteerimisel ning osaleda kohtupraktika analüüside ja ülevaadete ettevalmistamisel. Saad mõelda kaasa, arutleda ja väidelda, olla üks meie seast.

Praktika vältab neli nädalat ning sel õppeaastal on Riigikohtus võimalik praktiseerida kolmel perioodil, mille seast palume Sul kandideerimisel välja tuua oma eelistuse:

  • I     08.11.2021–03.12.2021
  • II   10.01.2022–04.02.2022
  • III  21.02.2022–18.03.2022

Kandideerimiseks saada meile:

  • CV,
  • väljavõte senistest õpingutulemustest ja
  • kaaskiri, milles tutvustad põgusalt enda seniseid tegemisi, tood välja, mida pead enda tugevusteks ja nõrkusteks, ning kirjeldad, millise õigusvaldkonnaga (eraõigus, haldusõigus, karistusõigus või põhiseaduslikkuse järelevalve) ja miks just sellega soovid praktika käigus enim tegeleda.

Ootame Sinu kirja Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Ave Hussari e‑aadressile ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee hiljemalt 11. oktoobril 2021.