Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Bakalaureuseõppe üliõpilane

PrintPDF

"Praktikandina saab anda oma panuse õiguse mõistmisesse paindlikus, pühendunud ja sõbralikus keskkonnas. Oli selgelt tunda, et motiveeriva töökeskkonna saladuseks on kogu kollektiivi armastus õiguse ja õigluse vastu."
                                                                                                                                                                                                               
Kristiina Lemetti, praktikant 2018/2019 õa

Kas Sa oled mõelnud, kuidas jõuavad kohtulahendid ja neis sisalduvad olulised sõnumid ühiskonnani ning milliste vahenditega hõlbustatakse kohtunikel, õigusteadlastel ja üliõpilastel kohtupraktikas orienteerumist?

Kas tahad ammutada väärt teadmisi ja kogemusi suurepäraste juristide seas?

Bakalaureuseõppe 2. või 3. aasta üliõpilane, kui Sa oled valmis oma õigusalaseid teadmisi proovile panema, siis kandideeri praktikale Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonda, kus saad osa kohtupraktika süstematiseerimise ja analüüsi tööst.

Praktika käigus tutvud Riigikohtuga ning saad juhendaja toel proovida kätt kohtulahendite märksõnastamisel ja annoteerimisel ning osaleda kohtupraktika analüüside ja ülevaadete ettevalmistamisel. Saad mõelda kaasa, arutleda ja väidelda, olla üks meie seast.

Kandideerimiseks saada meile CV, väljavõte senistest õpingutulemustest ja kaaskiri, milles tutvustad põgusalt enda seniseid tegemisi, tood välja, mida pead enda tugevusteks ja nõrkusteks, ning kirjeldad, millise õigusvaldkonnaga (eraõigus, haldusõigus, karistusõigus või põhiseaduslikkuse järelevalve ja inimõigused) ja miks just sellega soovid praktika käigus enim tegeleda. Ootame Sinu kirja Riigikohtu personaliosakonna juhataja Piret Raadomi e-posti aadressile piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee hiljemalt 10. oktoobril 2019

Praktika vältab neli nädalat ja see leiab aset 2019/2020 õppeaasta jooksul, täpsemas ajas ja võimaluses ühildada praktikat õppetööga lepime kokku.