Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Üldosakond

PrintPDF

Üldosakonna ülesanne on  Riigikohtu asjaajamise, dokumendiringluse, dokumentide avalikustamise ja juurdepääsu korraldamine ning dokumentide nõuetekohane arhiveerimine. 

Kontakt:
tel 730 9037
e-post kantseleiatriigikohus [dot] ee