Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 20.02.2020
Näiteks 20.02.2020
15. september 2010
Riigikohus kuulutab oma 91. aastapäeva puhul välja järjekorras kuuenda õpilastööde konkursi. Konkursitööde tähtaeg on 12. november.
13. september 2010
Täna saatsid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi (PSJVK) nõunikud Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehele kirja, milles ei nõustunud Riigikogu plaaniga muuta Põhiseadust, vähendades valimisaastate arvu.
20. juuli 2010
16. juulil avati Brüsselis toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel uus Euroopa e-õiguskeskkonna portaal.
9. juuli 2010
President nimetas 1. augustist esimese astme kohtunikena ametisse Monika Laatsiti ja Innokenti Menšikovi.
6. juuli 2010
Kohtusekretär määratakse ametisse vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 12 sätestatud menetlusele.
1. juuli 2010
Riigikohus leidis, et poliitilist välireklaami keelustavad ning keelu rikkumise eest vastutuse kehtestavad sätted on põhiseadusega kooskõlas ja jättis õiguskantsleri taotluse rahuldamata.
1. juuli 2010
Riigikohus ei rahuldanud Aivo Pärna kaebust, leides, et seadusest tulenevalt pidi Otepää Valla Valimiskomisjon tema asemele asendusliikme määrama.
21. juuni 2010
Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kolmele Viru maakohtu kohtunikukohale.
4. juuni 2010

Dresdeni esimese astme kohtu esindus külastas Riigikohut 3. juunil. Riigikohtu tegevust tutvustas väliskülalistele kriminaalkolleegiumi nõunik Erkki Hirsnik.

26. mai 2010
Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus maa- ja ringkonnakohtuga, et Villu Reiljani, Tarmo Silla ja Aivo Pärna tegudes on tuvastatud pistise nõudmise, vahendamise ja lubamise süüteokoosseis.

Lehed