Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu seisukohtade muutused on nüüd kergemini leitavad

26. oktoober 2020
PrintPDF

Kohtulahendeid, milles Riigikohus on muutnud oma varasemaid seisukohti, on nüüd võimalik kergemini üles leida. 

Märkus „NB! Seisukoha muutus!“ lahendi annotatsiooni alguses juhib tähelepanu Riigikohtu uuele seisukohale.

Samamoodi on võimalik leida ka lahendeid, milles väljendatud seisukohta on Riigikohus hiljem muutnud. Sel juhul on märkus „NB! Seisukoha muutus! Ja viide Riigikohtu värskemale lahendile“ lahendi annotatsiooni lõpus.

Lahendite annotatsioonid on kättesaadavad Riigikohtu märksõnastiku ja lahendi otsingu abil ning lahendivaates. Samuti on need leitavad Riigi Teataja kohtulahendite liigituse kaudu.

Juhend Riigikohtu kodulehe kaudu otsimiseks

Seisukoha muudatuste leidmiseks saab kasutada Riigikohtu lahendite otsingut. Seal tuleb lahtrisse „Annotatsioonid“ sisestada fraas NB Seisukoha ja lahtris „Kuvada“ valida „Kuva annotatsioonid“. Sel juhul kuvab veebileht kõik lahendid, mille annotatsioonides on märkus „NB! Seisukoha muutus“, „NB! Seisukoha osaline muutus“ ja märkus „NB! Seisukoha muutus! Ja viide värskemale lahendile“. Fraasi NB Seisukoha otsingul ei tohi kasutada hüüumärki.

Lahendi otsingu abil on võimalik otsingutulemusi ka täpsustada näiteks asja liigiga, kasutades lahtri „Asja liik“  valikut.

Lahendivaatelt saab kohtulahendi annotatsioonideni liikuda lahendi pealdise kohal asuva nupu „Kuva annotatsioonid“ kaudu. Samuti kuvab annotatsioonid Riigikohtu lahendite märksõnastik.

Lahendite andmed võivad olla veel mittetäielikud, kuid neid täiendatakse jooksvalt.

Näide, kuidas märgitakse annotatsioonis seisukoha muutust

Uue seisukoha annotatsioon (RKTKm 27. mai 2020, nr 2-18-7550/80)

Muudetud seisukoha annotatsioon (RKTKm 27. november 2019, nr 2-18-10073/22)

Ettepanekud ja parandused saatke palun Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialistile Kaisa Tirule kaisa [dot] tiruatriigikohus [dot] ee või Kristel Möllerile kristel [dot] molleratriigikohus [dot] ee.