Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 20.09.2020
Näiteks 20.09.2020
1. veebruar 2012
Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks vedelkütuse seaduse sätte, millest lähtuvalt ei saanud vähem kui kolm aastat tegutsenud kütusemüüjate puhul vähendada seadusemuudatusega kütusemüüjatelt nõutud 100 000 euro suurust käibemaksu tagatist. Samuti tunnistas Riigikohus põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks lühikese üleminekuaja seaduse muudatuste jõustumisel.
15. jaanuar 2012

Reedel, 13. jaanuaril selgusid tänavu seitsmendat korda toimunud Riigikohtu kaasuskonkursi võitjad. 9. klasside arvestuses võitis konkursi Tallinna Prantuse Lütseumi õpilane Maria Bambus, 11. klasside arvestuses Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilane Taavet Hermann, 11. klasside arvestuses Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õpilane Laura Kaar ning 12. klasside arvestuses Vinni-Pajusti Gümnaasiumist Inge-Riin Õun.

6. jaanuar 2012
Neljapäeval, 12. jaanuaril kell 16 kohtub Riigikohtu esimees Märt Rask inimestega, kes tunnevad huvi kohtukorralduse ja õigusemõistmise olukorra vastu Eestis, ning vastab kohapeal esitatud ja elektrooniliselt küsitud küsimustele.
14. Detsember 2011

Esmaspäeval, 12. detsembril, nimetas Vabariigi President ametisse viis kohtunikku. Ringkonnakohtu kohtunikeks nimetas president Madis Ernitsa ja Kersti Kerstna-Vaksi ning maakohtu kohtunikeks Ingrid Kullerkanni, Moonika Tähtvälja ja Toomas Ventsli. Kohtunikud asuvad teenistusse 2. jaanuaril 2012.

9. Detsember 2011
Riigikohtu kodulehel on nüüd kohtupraktika analüüside rubriigis kättesaadavad ka ringkonnakohtu otsuste annotatsioonid tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjades ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu praktika ülevaated.
7. Detsember 2011
Riigikohtu üldkogu 7. detsembri otsusega jõustus kohtunike distsiplinaarkolleegiumi varasem otsus, millega mõisteti Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumaja kohtunik Aivar Koppel süüdi oma ametikohustuste mittetäitmises ja karistati kohtuniku ametist tagandamisega.
14. November 2011
Justiitsminister kuulutas 11. novembril välja konkursi kolmele Tartu Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.
8. November 2011
Riigikohtu esimees Märt Rask tervitas täna Eestit külastavat Kosovo põhiseaduskohtu delegatsiooni soovitusega mitte alahinnata täna Kosovos tehtavate otsustuste mõju tulevikule. Paar aastat tagasi rajatud Kosovo põhiseaduskohus tutvub Eestit külastades siinsete kogemustega õigus- ja kohtusüsteemi ülesehitamisel.

Lehed