Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

1. juulist muutusid Riigikohtusse pöördumisel tasutavad kautsjonid ja riigilõivud

2. juuli 2012
PrintPDF

1. juulist jõustunud seadusemuudatustega tõusid kautsjonid ja riigilõivud Riigikohtusse pöördumiseks.


Tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel tasutakse kassatsioonkaebuselt kautsjoni endiselt 1% tsiviilasja hinnast, ent nüüd mitte alla 100 euro ja mitte üle 3000 euro.


Tsiviilasjades hagi tagamise avalduselt tuleb nüüd tasuda riigilõivu 50 eurot (lisaks tagatis).


Haldusasjas esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel tuleb nüüd tasuda riigilõivu 15 eurot.

Täiendav info kautsjoni tasumise kohta
Täiendav info riigilõivu ja tagatise tasumise kohta