Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss riigikohtuniku ametikohale

12. august 2022
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas täna välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis, mis vabaneb 15. juulist 2023.

Konkursil osaleja peab vastama kohtunikule kehtestatud nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses. Riigikohtuniku nimetab ametisse Riigikogu. Kandidaadi esitab parlamendile Riigikohtu esimees, kes kuulab enne ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse.  

Avaldus koos põhjaliku elulookirjelduse ning kodakondsust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palutakse kandideerijal saata Riigikohtu esimehe nimele elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või aadressil Lossi 17, 50093 Tartu. Dokumentide esitamise tähtaeg on üks kuu pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes ehk 12. september 2022.

Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku. Riigikohtu liikme koht vabaneb järgmise aasta 15. juulil, sest 2004. aastast ametis olnud tsiviilkolleegiumi kohtunik Peeter Jerofejev jääb pensionile.

Konkursiteatega saab tutvuda siin