Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss riigikohtuniku ametikohale

25. jaanuar 2023
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas täna välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis.

Konkursil osaleja peab vastama kohtunikule kehtestatud nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses. Riigikohtuniku nimetab ametisse Riigikogu. Kandidaadi esitab parlamendile Riigikohtu esimees, kes kuulab enne ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse. 

Avaldus koos põhjaliku elulookirjelduse ning kodakondsust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palutakse kandideerijal saata Riigikohtu esimehe nimele elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või aadressil Lossi 17, 50093 Tartu. Dokumentide esitamise tähtaeg on üks kuu pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes ehk 27. veebruar 2023.

Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku. Riigikohtu liikme koht vabaneb 1. oktoobrist 2023, sest 2003. aastast ametis olnud tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu jääb pensionile.

Konkursiteatega saab tutvuda siin.