Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Analüüs: Riigikohtust tagasisaadetud süüteoasjade menetlusaeg maakohtutes on lühenenud

18. veebruar 2011
PrintPDF
Riigikohtu õigusteabeosakond avaldas hiljuti kohtupraktika analüüsi Riigikohtust esimese ja teise astme kohtutele tagasi saadetud süüteoasjade edasisest menetluskäigust.

Analüüsis järeldati muuhulgas, et alates 2006. aastast on maakohtutesse tagasi saadetud süüteoasjade menetlusaeg lühenenud ligikaudu poole võrra. Keskmiselt jõuti 2009. aastal lahendini 4,7 kuuga. Ringkonnakohtutes menetlusaeg oluliselt muutunud ei ole ning Riigikohtust tagasi saadetud asju lahendavad ringkonnakohtud keskmiselt 2,2 kuuga.

Analüüsis märgitakse muuhulgas ära ka see, et tagasi saadetud asjadest 12% on lõpetud süütekoosseisu puudumise tõttu, mis võib viidata sellele, et süüdistused ei olnud algusest peale piisavalt tõendatud.

Analüüsiga saab tutvuda siin.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja