Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Armeenia delegatsioon tutvus Eesti õigussüsteemi e-lahendustega

19. mai 2023
PrintPDF

Sel nädalal külastas Riigikohut kõrgetasemeline Armeenia esindus, et tutvuda Eesti justiitssüsteemiga ja eelkõige just elektrooniliste lahenduste kasutamise võimalustega.

Armeenia delegatsioonile pakkusid eriti huvi Eesti kogemused kohtute ja notarite töö digiteerimisel, sest Eesti paistab e-riigi teemadel rahvusvahelises võrdluses positiivselt silma. Armeenia on samuti alustanud justiitssüsteemis e-lahenduste juurutamisega, mistõttu sooviti Eestis kasutusel olevate lahendustega tutvuda ja sobivusel neid ka üle võtta.

Delegatsiooni kuulusid teiste seas Armeenia justiitsminisiter Grigor Minasjan, asejustiitsminister Ara Mkrtšjan ning kõrgema justiitsnõukogu esimees Karen Andreasjan. Riigikohus tutvustas neile Eesti kohtusüsteemi, sealhulgas kohtute töös kasutatavaid IT-lahendusi ning kohtunike valiku protsessi ja omavalitsusorganeid.

Armeenia esindus külastas Eestis veel Justiitsministeeriumit, Tartu Vanglat, Riigi Infosüsteemi Keskust, e-Eesti esitluskeskust ning e-lahenduste arendamisele keskendunud ettevõtet Proud Engineers.