Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

17. märts 2014
PrintPDF
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 10. juulist 2014 Riigikohtu tsiviilkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses (§ 52).

Avalduse  konkursil osalemiseks koos põhjaliku elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada Riigikohtu esimehele 21. aprilliks 2014.


Dokumendid palume saata Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel. 7309025; 53339846