Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

26. juuni 2018
PrintPDF

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 1. novembrist Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohale kandideerija peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.

Avalduse konkursil osalemiseks koos elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehele 27. juuliks 2018. Dokumendid palume saata aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Viide konkursiteatele https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1311475.

Riigikohtus on ametis 19 kohtunikku, neist kuus kriminaalkolleegiumis. Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses riigikohtunik Lea Kivi pensioneerumisega. 

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846