Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

22. juuli 2019
PrintPDF

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 4. jaanuarist 2020. aastal Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohale kandideerija peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.

Avalduse koos põhjaliku elulookirjelduse (CV) ning kodakondsust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehe nimele aadressil Veski 32, 50409 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 22.08.2019.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035. Viide konkursiteatele.

Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses riigikohtunik Peeter Roosma tööle asumisega Euroopa Inimõiguste Kohtusse.