Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Eesti kohtunikud kogunevad aastakoosolekule

12. veebruar 2016
PrintPDF

Täna, 12. veebruaril kogunevad Eesti kohtunikud aastakoosolekule, mille keskseks teemaks on „Eesti kohtusüsteem täna ja homme“. Tegemist on järjekorralt viieteistkümnenda korralise täiskoguga, mistõttu on tavapärasest enam põhjust korraks tagasi vaadata ja ühtlasi heita pilk kohtusüsteemi võimalikele arengutele.

Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe hinnangul on viisteist aastat kohtunike täiskogude sünnist märgilise tähtsusega. „Täiskogu traditsiooni väärtus kohtusüsteemi ajaloo jaoks on seda suurem, et sellisel kujul kohtunikkonna enesekorraldusõigust ei tundnud ka Eesti esimene päris oma 1938. aasta kohtute seadustik,“ märgib Pikamäe.
Kehtivat, 2002. aastal vastuvõetud kohtute seadust peab Riigikohtu esimees üheks möödunud kümnendi reformiseaduseks selle sõna kõige paremas mõttes. „Olukorras, kus seaduste lausasendamine on moes ja õiguskord muutunud hüperdünaamiliseks, on seaduse avaldamisaasta kujunenud omamoodi kullaprooviks. Kuigi ka kohtute seadus on pidanud vahepealsel ajal üle elama nii mõnegi tähtsama ja vähemtähtsa muutmise, on seaduse tekst tervikuna oma algpõhimõtted säilitanud ja ajaproovile igati hästi vastu pidanud,“ sõnab Pikamäe.
 
Kohtusüsteemi arengust rääkides peab Riigikohtu esimees oluliseks, et kohtute enesekorraldusõiguse juures võetaks kanda ka sellega kaasnev vastutus. „Esiteks tähendab see kohustust näha ette iseenda langetatavate otsustuste tagajärgi pikemas perspektiivis. Ka kõige sõltumatum ja end ise korraldav kohtuvõim ei toimi vaakumis ning kohtusüsteemil ei ole võimalik ignoreerida protsesse, mis mõjutavad kogu ühiskonda,“ sõnas Pikamäe.
Tagasivaate kohtute käekäigule teeb endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Uno Lõhmus. Sellest, milline võiks olla Eesti kohtusüsteem 15 aasta pärast, räägib riigikohtunik Tõnu Anton. Majanduslike ja ühiskondlike muutuste üle arutlevad majandusekspert Kristjan Lepik ja ajalooprofessor David Vseviov.
 
Kohtunike täiskogu on suurim kohtunike esindusorgan, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud. Täiskogu koguneb igal aastal veebruari teisel reedel. Täiskogul arutatakse õigusemõistmise probleemide ning kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimuste üle, valitakse kohtunike omavalitsuskogude liikmed ning esindajad teiste õiguskutsete eksami-, kutsesobivus- ja distsiplinaarkomisjonidesse.

 

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846