Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Eesti paistab silma digitaalse kohtumenetlusega

17. aprill 2017
PrintPDF
Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub värskest Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabelist Justice Scoreboard. Esikohal ollakse digitaalse suhtluse ning teisel kohal kohtumenetluse kiiruse poolest.

Euroopa Komisjon võrdles liikmeriikide õigusmõistmise tõhusust, kvaliteeti ja sõltumatust. 2017. aasta tabel sisaldab ka andmeid kodanike õigusemõistmisele ligipääsu ja kohtutega suhtlemise kanalite kohta. Selgub, et olulisim tõhususe näitaja – kohtumenetluse pikkus – on Eestis väga hea. Meie esimese astme kohtutes lahendatakse asju Euroopa keskmisega võrreldes tunduvalt kiiremini ning Eesti on tsiviil- ja haldusasjade lahendamisel Taani järel teisel kohal.

Liikmesriikide õigusemõistmise kvaliteeti võrreldes rõhutas komisjon probleemi digiallkirja kasutamisel, sest üle pooltes liikmesriikides ei ole digiallkirjastamine leidnud piisavalt rakendust. „Seevastu Eesti paistab digiallkirja kasutamisega silma ning meie advokaatide ja kohtu suhtlus on peaaegu 100% digitaalne. Selles on Eesti Euroopas esikohal,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.
 
„Meie kohtute esiletõstmine on eriti märkimisväärne seetõttu, et Eesti kohtute eelarve elaniku kohta oli üks ELi riikide väiksemaid: Eestis kulutati 2015. aastal kohtutele 30 eurot ühe inimese kohta" märkis Reinsalu. 

Euroopa Komisjoni võrdlustabeli eesmärk on anda usaldusväärset infot liikmesriikide õigusemõistmise tähtsaimate tahkude kohta ning aidata sel moel parandada liikmesriikide kohtusüsteemi. Sellega ei hinnata riikide õigusemõistmise toimimist, vaid püütakse juhtida riike oma õigusemõistmist täiustama. Andmed pärinevad Euroopa Nõukogu õigusemõistmise tõhususe hindamise komisjonilt, kohtute kontaktisikutelt, Maailmapangalt, Euroopa kohtute haldamise nõukodade võrgustikult ja teistelt organisatsioonidelt.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakond
Riigikohus
merje [dot] talvikatriigikohus [dot] ee

Teele Sihtmäe
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
Teele [dot] Sihtmaeatjust [dot] ee