Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

ESM-i põhiseaduslikkuse küsimust hakkab arutama Riigikohtu üldkogu

22. märts 2012
PrintPDF
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas täna, et õiguskantsleri taotlust ESM-i asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses hakkab arutama Riigikohtu üldkogu. Riigikohtu üldkogusse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku. Suuline istung selleks toimub 8. mail, jätkudes vajadusel 9. mail.

„Tegemist on võib-olla ühe tõsisema otsustusega üldse Eesti 20-aastase põhiseaduslikkuse järelevalve ajaloo jooksul, mistõttu kuulab Riigikohus otsuse tegemisel ära võimalikult laia menetlusosaliste ja asjatundjate ringi,“ rääkis Riigikohtu esimees Märt Rask. „Sedavõrd põhimõttelise küsimuse arutamine Riigikohtu üldkogus on aeganõudev, kuid meil pole põhjust otsustamisega viivitada,“ lisas Rask.

Täna saadab Riigikohus välja kirjad menetlusse kaasatud isikutele ESM-i aluslepingu põhiseaduslikkuse kohta arvamuse avaldamiseks. Seadusjärgseteks menetlusosalisteks on õiguskantsler, justiitsminister ja Vabariigi Valitsus. Riigikohus kaasab täiendavalt Eesti Panga, rahandusministri ja välisministri ning palub esitada oma arvamuse seitsmel teadusasutusel ja tunnustatud õigusteadlasel. Menetlusosalistelt oodatakse vastuseid hiljemalt 20. aprilliks.

Õiguskantsler pöördus 12. märtsil 2012 Riigikohtusse taotlusega tunnistada Brüsselis 2. veebruaril 2012 alla kirjutatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõige 4 põhiseadusega vastuolus olevaks. Õiguskantsler leidis, et see säte on vastuolus põhiseadusega ja riivab intensiivselt parlamentaarse demokraatia ja parlamendireservatsiooni põhimõtteid ning Riigikogu eelarvepädevust.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja