Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Euroopa kõrgeimate halduskohtute kohtunikud kohtusid Lapimaal

8. juuli 2024
PrintPDF

Euroopa Liidu kõrgeimate halduskohtute ühenduse ACA-Europe kohtunikud kogunesid mai lõpus Soomes, Inaris. Lisaks aastakoosolekule toimus seminar, kus arutati põhiõiguste kaitsega seonduvat Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja liikmesriikide põhiseaduste koostoimes, rõhuasetusega keskkonnaõigusel.

Riigikohut esindasid visiidil halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja riigikohtunik Nele Siitam. Esimesel päeval kohtuti Saami Assamblee ehk parlamendi liikmetega. Kohtumisel käsitleti saamide kui vähemusrahvuse õigusi, sealhulgas saamide määratlemist ja maa kasutusõigusega seotud küsimusi. Riigi loodud reeglite ja saamide tavaõiguse kokku sobitamine on sageli keerukas. Arutelu keskmes oli ka kliimamuutuste mõju põlisrahvaste igapäevaelule ja aastasadade jooksul kujunenud tavadele – see mõju on märkimisväärne.

Seminaril käsitleti Euroopa Liidu keskkonnaõiguse põhialuste mõju riiklike halduskohtute vastutusele ja kohustustele, tuginedes Euroopa Liidu Kohtu viimasele kohtupraktikale. Tutvustati seminariks valminud uuringut, mis kaardistas ACA-Europe liikmesriikide kohtute praktikat riiklike põhiõiguste ning Euroopa regulatsiooni vastastikmõjus.

Lisaks ametlikule programmile oli ette valmistatud ka eraldi kultuuri- ja loodusprogramm, mille suureks osaks oli Saami kultuuriga tutvumine.

Mis on ACA-Europe?
ACA-Europe eesmärk on edendada Euroopa kõrgeimate halduskohtute kohtunike arusaamist liidu õigusest ja üksteise tegevusest liidu õiguse rakendamisel. ACA-Europe korraldab seminare ja viib läbi õiguspraktikaga seotud uuringuid. ACA-Europe tegevust kaasrahastab Euroopa Komisjon.

 


Ühispilt. Foto: Tarmo Lehtosalo


Keskööpäikese matk rabas. Foto: ACA-Europe

 


Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee