Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Haldusreformi seadust puudutav Riigikohtu istung on täismahus järelvaadatav

11. oktoober 2016
PrintPDF
Eelmisel nädalal, 4. oktoobril toimunud Riigikohtu avalikku istungit haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse küsimuses on võimalik täismahus järelvaadata ERR-i uudisteportaalist.

Riigikohtult taotles põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust: Kõpu, Juuru, Tõstamaa, Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kullamaa, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara, Ülenurme, Haaslava ja Karksi vallavolikogud ja Loksa Linnavolikogu.

Omavalitsused vaidlustasid haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.

Istungil kuulati ära kõik menetlusosalised: kohalike omavalitsuste esindajad, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, Vabariigi Valitsus (justiitsminister ja riigihalduse minister) ja õiguskantsler. Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit esitasid oma seisukohad kirja teel. Istungit juhatas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, koosseisu kuuluvad lisaks ka riigikohtunikud Indrek Koolmeister, Jüri Põld, Eerik Kergandberg ja Jaak Luik.

Asja arutamine Riigikohtus jätkub, otsuse kuupäeva ei ole veel määratud.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846