Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ilmus Riigikohtu 100. sünnipäevale pühendatud Juridica erinumber

27. Detsember 2019
PrintPDF

14. jaanuaril 2020 möödub sada aastat päevast, mil Tartu raekojas toimus esimene Riigikohtu avalik istung. Riigikohtu saabuva sajanda aastapäeva eel pühendas Tartu Ülikooli õigusteaduskond Juridica erinumbri just Riigikohtule.

„On põhjust väiteks, et Riigikohus on kestvalt tänagi Eesti õigusmõtte arengu olulisimaid keskusi,“ kirjutab erinumbri avasõnas selle toimetaja, endine riigikohtunik Eerik Kergandberg. Riigikohtu kui Eesti õigusmõtte ühe olulisima arengu keskuse rollidele, igapäevatööle, praktikale ning ülesannetele erinevatel aegadel heidavad pilgu mitmed moel või teisel Riigikohtuga seotud õigusteadlased ning kaaskirjutajad.

Värskest erinumbrist saab lugeda Riigikohtu praeguse esimehe Villu Kõve mõtteid selle kohta, millised on kohtusüsteemi ülesanded muutuvas ajas. Riigikohtu endine esimees Priit Pikamäe mõtiskleb artiklis õiguspärase ootuse põhimõtte üle põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas.

Lisaks saab erinumbrist lugeda Riigikohtu otsuse kultuurilistest funktsioonidest, sõjakohtutest ja Riigikohtu rollist sõjakohtute süsteemis Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil, Eesti halduskohtumenetluse loomisest ja arengust enne II maailmasõda ning paljust muust. 

Juridica elektroonilist erinumbrit saab lugeda siit.