Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Info Riigikohtu maja külastajale COVID-19 haiguse laieneva leviku tingimustes

3. jaanuar 2022
PrintPDF

COVID-19 haiguse laieneva leviku tingimustes on ohutute töötingimuste loomiseks ja nakkuse leviku riskide maandamiseks vajalik, et Riigikohtu hoonesse sisenemisel esitavad kõik külastajad alates 20. oktoobrist 2021 pääslas ühe alljärgnevatest tõenditest, mis kinnitab:

  • vaktsineeritust COVID-19 haiguse vastu või pooleliolevat vaktsineerimiskuuri;
  • COVID-19 haiguse läbipõdemist;
  • COVID-19 vaktsineerituga võrdustatust;
  • SARS-CoV-2 testi negatiivse tulemust, mis ei ole vanem kui 72 tundi;
  • SARS-CoV-2 testist vabastatust.

Riigikohtu külalised esitavad tõendi igakordsel sisenemisel. Riigikohtu külalisi, sh eksamile, nõupidamisele, koolitusele tulijaid või koolitajaid, kellel tõend puudub või kes ei soovi tõendit esitada, Riigikohtu hoonesse ei lubata. Tõendi esitamise kohustus ei laiene  alla 18. aastastele isikutele.

Riigikohtu hoonet või selles toimuvaid üritusi teenindavaid isikud, kellel tõend puudub või kes ei soovi seda esitada, lubatakse vaid hädavajaduse korral teenuse osutamise ajaks Riigikohtu hoonesse, kui nad kannavad maski.  Samad reeglid kehtivad ka avaliku kohtuistungi pidamisel, kui kolleegium ei ole teisiti otsustanud. 

Majas viibimisel järgitakse hajutatuse nõuet, mis tähendab 1-2-meetrist distantsi hoidmist kõikides üle 15-minutit kestvates olukordades  samas ruumis viibivate inimeste vahel.

Hoones on olemas täiendavad ohutusvahendid, sh maskid üldkasutatavates ruumides. Ilmsete nakkushaiguse tunnustega (köha, nohu vmt) külalisi hoonesse ei lubata.