Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kolmele kohtunikukohale

21. juuni 2010
PrintPDF
Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kolmele Viru maakohtu kohtunikukohale.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia vastavalt kohtute seadusele (§ 47 lg 1 p 1). Dokumendid peab esitama Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta saab telefonil 730 9002.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist