Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kaheksa kohtuniku leidmiseks

24. aprill 2017
PrintPDF
Konkurss kuulutati välja Tallinna ringkonnakohtu, Pärnu maakohtu, Tartu maakohtu, Viru maakohtu, Tallinna halduskohtu, Tartu halduskohtu ja kahe Harju maakohtu kohtunike leidmiseks.

 

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele 21. maiks. 
 
Vaata konkursiteadet siit. Lisainformatsiooni saab Riigikohtu telefonil 730 9035.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846