Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kaasuskonkurss kutsub õpilasi õigust mõistma

1. November 2017
PrintPDF
Oktoobri algusest kuni 10. novembrini on 9.–12. klassi õpilastel võimalus end asetada õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.     

 

Konkursil osalejad saavad valida kolme kaasuse seast – esindatud on nii kriminaal-, tsiviil- kui ka haldusõigus. Muuhulgas saab lahendust pakkuda küsimustele nagu „kas ja millises ulatuses tuleks Eestisse elama asudes omaks võtta siinseid kombeid ja traditsioone?“ ning „millistel juhtumitel võib kodanik liiklusreeglitest kõrvale kalduda?“.

„Ühest küljest annavad kaasuste lahendused kohtusüsteemile aimu sellest, kuidas tänased noored näevad ja mõtestavad õiguse toimimist ja kohtu rolli selles. Teisalt loob see osalejatele võimaluse panna end proovile ning tunda, kuidas on olla kohtuniku rollis, kel lasub kohustus ja vastutus öelda, kellel on õigus,“ ütles riigikohtunik ja selleaastase kaasuskonkursi žürii esimees Nele Parrest. „Eriti vahva, kui mõni osaleja jõuab äratundmisele, et see ongi töö, mida tema tahab tulevikus teha,“ lisas ta.

Kaasuse peab lahendama sarnaselt, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On ka teine võimalus – kaasuse võib lahendada loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Igal juhul on oluline, et lahendus lähtuks eelkõige konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest.

Lahendusi ootab Riigikohus hiljemalt 10. novembriks. Täpsemalt saab konkursitingimuste kohta lugeda siit.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti loovkategoorias esiletõstetud autorid ja nende juhendajad on 12. jaanuaril 2018 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab.

Selleaastane kaasuskonkurss on pühendatud Riigikohtu 98. aastapäevale ning kannab järjekorranumbrit 13, loovtööde kategoorias saab töid esitada neljandat aastat. Kaasuskonkursi väljakuulutamine on osa õigusemõistmise nädalast. 

KAASUSED

Lisainfo
Liis Ehrminger
Riigikohtu kommunikatsioonispetsialist
liis [dot] ehrmingeratriigikohus [dot] ee
730 9025