Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkurss kuue kohtuniku leidmiseks

10. oktoober 2018
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, kaks Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja kaks Tartu Halduskohtus.

Avaldus konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Riigikohtu kodulehel), Eesti
kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele hiljemalt 9. novembril 2018. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu kohtuniku ametikohale või -kohtadele kandideeritakse.
 
Dokumendid tuleb esitada märgusõna "Kohtuniku konkurss" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Lisainformatsiooni konkursi kohta saab Riigikohtu telefonil 730 9085.