Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkurss viie kohtuniku leidmiseks

4. Detsember 2017
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas välja konkursi viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Tartu Maakohtus ja üks Tallinna Halduskohtus.

Kohtunikuks saavad kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina. Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Täpsemad tingimused leiab konkursiteatest.

Kandideerimisavaldus, isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia koos akadeemilise õiendi koopiaga tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2017.

Dokumendid võib saata märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendav teave kandideerimise kohta:
Riigikohtu personaliosakonna juhataja Piret Raadom
Telefon 730 9035, e-mail piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee