Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkurss viie kohtuniku leidmiseks

9. oktoober 2019
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kokku viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja üks Tartu Maakohtus. Kohtunikuks kandideerija peab muuhulgas olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud.

Kandideerimiseks tuleb 8. novembriks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Vajalikud dokumendid on leitavad Riigikohtu kodulehelt.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõnaga „Kohtunikukonkurss“ e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Lisainfot saab konkursi teatest või Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee