Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtu teravaima sule aumärgid pälvisid kohtunikud Lapimaa, Randmaa ja Toming

12. veebruar 2013
PrintPDF

Möödunud nädalal toimunud kohtunike täiskogul pärjati Kohtu teravaima sule aumärgiga esimese astme kohtunikke, kes jäid 2012. aastal silma kui parimatest parimad oma kutsetöös. Aumärgi pälvis eraõiguse valdkonnas Harju Maakohtu kohtunik Piret Randmaa, karistusõiguse valdkonnas Harju Maakohtu kohtunik Märt Toming ning haldusõiguse valdkonnas Tallinna Halduskohtu esimees kohtunik Villem Lapimaa.

Aumärgi väljaandmisega tunnustatakse esimese astme kohtunike kutsetööd ja tõstetakse esile parimaid. Aumärgi pälvinud kohtunike puhul rõhutati nende koostatud kohtuotsuste head struktureeritust, head eesti keele kasutust ja selget otsuse põhjendamist.

Terava sule kandidaate  esitasid kõrgema astme kohtunikud, Juristide Liit,  ja prokuratuur. Aumärgi väljaandmise otsustas kümneliikmeline komisjon, kuhu kuulusid kõige kauem teenistuses olnud kohtunikud Riigikohtu ning Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu igast kolleegiumist.

Aumärgiks on kunstnik Anu Kalmu graafiline leht „Kohtu teravaim sulg“. Varasematel aastatel on aumärgi pälvinud kohtunikud Mai Saunanen, Ingeri Tamm, Kaija Kaijanen, Tiina Pappel, Indrek Parrest ja Orvi Tali.

Samas tunnustati kohtunike parimat koolitajat 2012. aastal. Parimaks koolitajaks valis kohtunike koolitusnõukogu riigikohtunik Villu Kõve, kes on kohtunikke koolitanud pikaajaliselt nii eraõiguse, täitemenetluse kui tsiviilkohtumenetluse valdkonnas.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja