Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtumenetlus on läinud kiiremaks

5. juuni 2014
PrintPDF
Täna Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe aasta-ettekandega avaldatud 2013. aasta kohtustatistika näitab, et kohtusse pöördumine on sagenenud, ent menetlusajad seevastu lühenenud.

Viimasel kolmel aastal on sagenenud eelkõige kohtuvaidlused eraisikute vahel, esimeses ja teises kohtuastmes on haldus- ja kriminaalasjade arv mõnevõrra vähenenud. Olenemata kohtuasjade arvu kasvust on keskmine menetlusaeg kõigis menetlusliikides siiski järjest lühenenud.

„Menetlusaegade lühenemisse on selge panuse andnud Justiitsministeeriumi algatatud kohtujuristide projekt, mis on minu hinnangul suurim investeering kohtusüsteemi inimvarasse alates Eesti kohtusüsteemi taasasutamisest. Iga kohtusse pöördunud inimese jaoks on ülioluline, kui kiiresti saabub lahendus tema poolt tõstatatud vaidluses ja kui me vaatame tänast esimese ja teise astme kohtute menetlusstatistikat, siis nähtub sealt selgelt, et keskmine arvestuslik menetlusaeg erinevates menetlusliikides on järjest lühenenud,“ tõdes Riigikohtu esimees Priit Pikamäe täna parlamendi ees peetud ettekandes.

Ka Riigikohtu tsiviil-, haldus- ja kriminaalkolleegiumi 2013. aastat iseloomustas suurem töökoormus kui varem. Kõigis kolmes kolleegiumis on menetlustaotluste arv suurenenud, mis on seotud esimese ja teise astme kohtute tööjõudluse kasvuga. Viimasel kolmel aastal on keskmine menetlusaeg esimese ja teise astme kohtutes lühenenud ja kohtute läbilaskevõime seega suurenenud.

2013. aasta menetlusstatistika

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846