Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikud arutlevad tänasel täiskogul kohtulahendite üle

8. veebruar 2019
PrintPDF

Täna toimub Tartus VSpa hotelli konverentsikeskuses kaheksateistkümnes kohtunike iga-aastane täiskogu, mis võtab seekord fookusesse kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisema osa

 2018. aastal tegid Eesti kohtud ligikaudu 62 000 kohtuasja lõpetavat lahendit. Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul on iga kohtulahendi kvaliteet kohtusüsteemi jaoks oluline. “Kohtulahendi eesmärk on õigusvaidluse lahendamine ning õigusrahu taastamine. Et ka avalikkus saaks aru, mida ja mis põhjusel kohus otsustas, peavad lahendid olema selged ja mõistetavad ¬– igast kohtulahendist peab menetlusosalisele veenvalt selguma, kuidas kohus lõpptulemuseni jõudis.“
Täiskogul esinevad ettekannetega õigus- ja kohtusüsteemi arengust riigikohtu uus esimees Villu Kõve ja justiitsminister Urmas Reinsalu. Lisaks tutvustab Euroopa Kohtu kohtujurist ja riigikohtu endine esimees Priit Pikamäe kohtunike eetikakoodeksi ja kohtunike täiskogu kodukorra muutmise eelnõu. 
Samuti on kavas  täiskogu peateemale keskenduvad ettekanded. Kohtulahendist kui tarbetekstist kõneleb Tartu ülikooli keelte ja kultuuride kolledži direktor Kersti Lepajõe. Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Sten Lind arutleb enda ettekandes kohtulahendis võõrastele seisukohtadele tuginemise üle. Õigustehnoloogia ettevõtte ExtendLaw asutaja Evert Nõlv selgitab lähemalt otsingusüsteemide toimimist ja kohtulahendi struktureerimise mõju kohtulahendi leitavusele.
Täiskogu päeva lõpetab paneeldiskussioon, mis keskendub seekord kohtulahenditele esitatavatele nõuetele kiiresti muutuvas maailmas. Arutelu juhatab Viru maakohtu kohtunik Heili Sepp, kelle sõnul on infoühiskonna arengud loonud olukorra, kus kohtulahendid on üha altimad välismaailma mõjudele ja ootustele. „Olulisem kui kunagi varem on mõelda läbi, kes on meie lahendite adressaadid ja kuidas kirjutatud tekstist võidakse aru saada. Kui eelöeldu võiks suunata mõnd suuremale ettevaatlikkusele, siis sama oluline on ka mõneti vastupidine ootus, mille sõnastas paar päeva tagasi riigikohtu esimees: kohtunik võiks olla sõnakas.“  
Tänasele täiskogule eelnes eile ka riigikohtu esimehe vastuvõtt, kus anti üle kohtute aumärgid Tallinna ringkonnakohtu kohtunikule Meelika Aavale ja äsja ametist lahkunud endisele riigikohtu esimehele Priit Pikamäele. Meelika Aava pälvis aumärgi pikaajalise laitmatu töö ja silmapaistvate saavutuste eest kohtunikuna. Priit Pikamäed tunnustati eriliste teenete eest Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arendamisel. Samuti anti üle parima koolitaja auhind, mis läks sel korral Tallinna ringkonnakohtu kohtunikule Sten Linnule.

 

KOHTUNIKE XVIII KORRALINE täiskogu 2019

Reede, 8. veebruar 2019

                     9.00–9.30        Registreerumine

                     9.30               Täiskogu rakendamine, päevakorra kinnitamine

                     9.45–10.45     Riigikohtu esimehe ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust

                                           Villu Kõve, Riigikohtu esimees

                                           Justiitsministri ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust

                                           Urmas Reinsalu, justiitsminister

                     10.45–11.15   Kohtunike eetikakoodeksi ja kohtunike täiskogu kodukorra muutmine

                                            Priit Pikamäe, Euroopa Kohtu kohtujurist, endine Riigikohtu esimees

                     11.15–12.00    Kohvipaus ja omavalitsusorganite valimine

 

                  ETTEKANDED

                 „KOHUS JA KOHTULAHEND

                            12.00–12.30    Kohtulahend kui tarbetekst

                                                    Kersti Lepajõe, Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor

                            12.30–13.00    Võõrastele seisukohtadele tuginemine kohtulahendis – viidata või mitte?

                        Sten Lind, Tallinna Ringkonnakohtu kohtuni

13.00–13.30     Kohtulahendite struktuur ja otsingusüsteemid 

                        Evert Nõlv, ettevõtte ExtendLaw asutaja                 

13.30–14.30    Lõuna

14.30–16.00    Paneeldiskussioon

                     Nõuded kohtulahendile kiiresti muutuvas maailmas

                     Arutelu juhatab Viru Maakohtu kohtunik Heili Sepp, osalevad Tallinna Halduskohtu kohtunik Kadriann Ikkonen, Harju Maakohtu 

                     kohtunik Peeter Pällin,

                     Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Triin Uusen-Nacke, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Kaupo Paal ja riigikohtunik Hannes Kiris

                      16.00–16.15    Valimistulemuste kuulutamine

                                                 Riigikohtu esimehe lõpusõnad