Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikud kogunevad kord aastas toimuvale täiskogule

8. veebruar 2018
PrintPDF

Homme, 9. veebruaril kogunevad Eesti kohtunikud aastakoosolekule, mille keskseks teemaks on kohtunikuameti kutse-eetika. Kohtunike täiskogu koguneb kord aastas ja sinna kuuluvad kõik 237 hetkel ametis olevat kohtunikku.

Kohtud on alustanud 14 aastat tagasi vastu võetud kohtuniku eetikakoodeksi analüüsimist tagamaks eetikakoodeksiga kehtestatud reeglite elujõulisus. Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe sõnul on kohtuniku eetikakoodeks elav dokument ja oma eesmärki aitab käitumisreeglistik täita vaid juhul, kui see on asja- ja ajakohane. Pikamäe hinnangul tuleks kaaluda ka seni puudunud tarkade kogu kokkukutsumist, kes oleksid kohtunikele eetiliste küsimuste tekkimisel abiks.

Täiskogul esinevad ettekannetega Riigikohtu esimees ja justiitsminister Urmas Reinsalu. Eetikateemasse teeb sissejuhatuse eetikaekspert Aive Pevkur, kogemusi jagavad advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni esimees Martin Tamme ning juhtiv riigiprokurör ja prokuröride eetikakomisjoni esimees Steven-Hristo Evestus. Paneeldiskussioonis, mida modereerib Harju maakohtu esimees Meelis Eerik, osalevad kohtunikud Viive Ligi, Kai Kullerkupp, Andres Parmas ja Rutt Teeveer.

Täiskogul esitletakse ka Riigikohtu ja Riigiprokuratuuri ühist kingitust Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks – õigusajaloolase Toomas Anepaio poolt kokku pandud leksikoni „Kohtunikud, kohtu-uurijad ja prokurörid 1918–1940“. Raamat võtab kokku 387 tolleaegse kohtuniku ja prokuröri teenistus- ning elukäigu ning see on planeeritud triloogia esimese osana.

Täiskogule eelneb Riigikohtu esimehe vastuvõtt, mis toimub neljapäeval, 8. veebruaril. Vastuvõtul antakse välja kohtute aumärk, millega tunnustatakse kohtunike kõrgetasemelist kutsetööd ning panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. 


Lisainfo:

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846