Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikud kõnelevad foorumil avameelselt kohtuvõimust

9. mai 2011
PrintPDF
Eesti kohtunikud kogunevad 12. ja 13. mail Tartusse kohtunike foorumile, et kõnelda ausalt ja avameelselt kohtuvõimust.  Sealjuures küsitakse lisaks kohtuvõimu seadusest tulenevatele rollidele ka kohtuniku rollide järele – on ta siis mehhaanik või hoopis sotsiaalne insener.

Foorumi juhatavad ettekannetega sisse Riigikohtu esimees Märt Rask, Riigikogu esimees Ene Ergma ja justiitsminister Kristen Michal. Foorumi esimesel päeval kõnelevad Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees  Rait Maruste, õiguskantsler Indrek Teder ja professor Lauri Mälksoo kohtuvõimust põhiseaduse valguses. Advokatuuri esimees Toomas Vaher ning Eesti Koostöö Kogu juhatuse liige Peep Mühls hindavad kohtute mõju ühiskonnas.

Foorumi teisel päeva teema on „Kohtunik – kas mehhaanik või sotsiaalne insener?“ . Kohtunikud kõnelevad sel päeval oma peamistest, tihti vastandlikest rollidest: näiteks kohtunik kui otsustaja, menetluse juht, analüüsija, kohtuasutuse juht. Muuhulgas küsivad kohtunikud, kuivõrd peaks õigusemõistmine olema inimlik ja vastutulelik, sealjuures säilitades autoriteeti ning ohjates menetlust.

Riigikohtu esimehe Märt Raski kutsel tulevad foorumit jälgima ka Läti põhiseaduskohtu ja ülemkohtu ning Leedu põhiseaduskohtu esimehed delegatsioonidega. Üritus, kus osalevad korraga kõik riigi kohtunikud, on ainulaadne mitte ainult Baltikumis vaid kogu Euroopas.


Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja