Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikueksamile saab dokumente esitada 13. jaanuarini

25. November 2022
PrintPDF

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 13.–15. märtsil 2023. a ja suuline osa 17.–20. aprillil 2023. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 13. jaanuariks 2023. a esitada:

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses.

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Täiendavat teavet on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

Loe lisaks: https://www.riigikohus.ee/et/kohtunikueksamikomisjon/teated