Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute aastaraamat 2015 nüüd ka ingliskeelne

22. juuli 2016
PrintPDF
Ilmunud on Kohtute aastaraamatu 2015 ingliskeelne versioon, kust leiab valiku eestikeelsesse aastaraamatusse kogutud artikleid. Lisaks ka ülevaate menetlusstatistikast ja Riigikohtu lahenditest 2015. aastal. Kohtute aastaraamat 2015 keskendub kriminaalkohtumenetlusele, sealjuures on põhirõhk jälitustegevusel.

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe toob eessõnas välja, et tehnoloogia areng on avardanud jälitustegevuse võimalusi, lihtsustanud jälitustoiminguteks antavate lubade menetlemist ning muutnud kogu jälitustegevusega seotud temaatika üha aktuaalsemaks. "Vähem tähtsaks ei saa pidada infotehnoloogia mõju kohtute ja õiguskaitseorganite ülejäänud tegevusele ja igapäevatööle. Nii ajendab infotehnoloogia areng aastaraamatu autoreid kirjeldama arvutisüsteemi läbiotsimise kitsaskohti ja ärgitab sealsamas püstitama küsimust, kas kohtutele mõeldud infosüsteem on vahend või eesmärk, ning välja pakkuma suunda edaspidiseks arendustegevuseks."

Kohtute aastaraamat ilmub eesti- ja ingliskeelsena (paber- ja veebiväljaandena) ning on eeskätt suunatud kohtunikkonnale ja õigusvaldkonna spetsialistidele. Kohtute aastaraamatut annab välja Riigikohus.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846