Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute aastaraamat keskendub kriminaalkohtumenetlusele

10. juuni 2016
PrintPDF
Ilmunud on Kohtute aastaraamat 2015, mille keskmes on kriminaalmenetlus põhirõhuga jälitustegevusel. Lisaks leiab aastaraamatust ülevaate menetlusstatistikast, mõningatest Riigikohtu lahenditest 2015. aastal ning möödunud aasta kokkuvõtted.

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe toob välja, et tehnoloogia areng on avardanud jälitustegevuse võimalusi, lihtsustanud jälitustoiminguteks antavate lubade menetlemist ning muutnud kogu jälitustegevusega seotud temaatika üha aktuaalsemaks. "Vähem tähtsaks ei saa pidada infotehnoloogia mõju kohtute ja õiguskaitseorganite ülejäänud tegevusele ja igapäevatööle. Nii ajendab infotehnoloogia areng aastaraamatu autoreid kirjeldama arvutisüsteemi läbiotsimise kitsaskohti ja ärgitab sealsamas püstitama küsimust, kas kohtutele mõeldud infosüsteem on vahend või eesmärk, ning välja pakkuma suunda edaspidiseks arendustegevuseks."

Kohtute aastaraamat ilmub eesti- ja ingliskeelsena ning on eeskätt suunatud kohtunikkonnale ja õigusvaldkonna spetsialistidele.

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
+372 7309 025