Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute aumärgi pälvisid kohtunikud Mati Kartau ja Meelis Eerik

9. veebruar 2018
PrintPDF

Riigikohtu esimees andis eilsel kohtunike täiskogu vastuvõtul kohtute aumärgid Tartu ringkonnakohtu kohtunikule Mati Kartaule ja Harju maakohtu esimehele Meelis Eerikule. 

Mati Kartau, kellele omistati aumärk pikaaegse laitmatu kohtunikutöö eest, on lõpetanud 1975. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna. 1980. aastal asus ta tööle rahvakohtunikuna. Tartu ringkonnakohtu kohtunikuks nimetati ta 1993. aastal, enne seda töötas Mati Kartau kuus aastat prokurörina. Kokku on Mati Kartau kohtunikuna ametis olnud 32 aastat. 

Meelis Eerikut tunnustati kohtute aumärgiga silmapaistva panuse eest kohtute omavalitsusorganites ja töögruppides osalemise eest. Tegemist on pikaaegse kohtute haldamise nõukoja liikmega, samuti on ta olnud aastaid tegev eksamikomisjoni juures ja kohtunike koolitamisel. Meelis Eerik nimetati kohtunikuks 2001. aastal, samal aastal asus ta tööle Harju maakohtus, 2016. aastal sai Meelis Eerikust Harju maakohtu esimees.

Kohtute aumärki anti välja teist aastat. Märgiga soovitakse tunnustada kohtunike kõrgetasemelist kutsetööd ning panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. Aumärgi võivad saada kõik Eesti kohtunikud. Ettepanekuid aumärgi kandidaatide kohta saavad esitada kohtunikud ja juristide kutseühendused. Laekunud ettepanekuid hindab ja aumärgi omistamise otsustab selleks moodustatud komisjon, mille esimeheks on riigikohtunik Indrek Koolmeister. 

Kohtute aumärgid on kullast ja valminud käsitööna koostöös kullassepaäriga Roman Tavast. 


Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846