Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kriminaalkolleegiumi esimehena asus ametisse Saale Laos

4. jaanuar 2017
PrintPDF
Alates 1. jaanuarist 2017 juhib Riigikohtu kriminaalkolleegiumi tööd Saale Laos.  

Saale Laos lõpetas 1996. aastal cum laude Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, 2000. aastal omandas ta magister iuris cum laude teaduskraadi Tartu Ülikoolis. Saale Laos asus riigikohtunikuna tööle 2014. aasta märtsis.

Enne Riigikohtu liikmeks saamist töötas ta seitse aastat õiguskantsleri nõunikuna ja kümme aastat Justiitsministeeriumis karistusõiguse ja karistuspoliitika valdkonnas. Saale Laos on osalenud karistusseadustiku eriosa eelnõu väljatöötamisel, kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu menetlemisel Riigikogus ning juhtinud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse rakendamise seaduse eelnõude väljatöötamist.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumisse kuulub kuus kohtunikku, kümme nõunikku ja üks konsultant. Kolleegiumi esimees korraldab kolleegiumi tööd ning kuulub Riigikohtu juhtkonda.

Endine kolleegiumi esimees Hannes Kiris jätkab kriminaalkolleegiumi liikmena.

Merje Talvik
kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
merje [dot] talvikatriigikohus [dot] ee