Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kuulutati välja konkurss Viru maakohtu kohtunikukohale

25. veebruar 2010
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas 22. veebruaril 2010. a välja konkursi ühele Viru Maakohtu kohtunikukohale.

Avaldus konkursil osalemiseks, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia ("Kohtute seaduse" § 47 lõike 1 p 1) esitatakse "Kohtute seaduse" § 53 lõike 3 kohaselt Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Dokumendid esitatakse märgusõna "Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.

Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta saab telefonil 730 9002.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist