Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Pikamäe: kohtuniku amet sarnaneb üha enam terapeudi tööga

14. veebruar 2014
PrintPDF
Täna Tartus toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes märkis Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, et Eesti kohtusüsteemi ootab ees põlvkonnavahetus, väljakutsed kohtulahendite kiiruse ja kvaliteedi tagamisel ning kohtuniku rolli muutumine üha enam sotsiaalsemaks.

Riigikohtu esimehe sõnul on kohtuvaidlused aja jooksul muutunud üha keerulisemateks, mistõttu nende üle otsustamine ja tehtud otsustuste juriidiliselt veenev põhjendamine kohtulahendites on üsnagi suuri väljakutseid pakkuv. Üha rohkem liigub rõhuasetus inimeste õiguste kaitsmisele, mitte karistamisele.

„Samuti võiks ühe suunamuutusena märgata seda, et nüüdisaegse menetlusõiguse keskne juhtmõte on kõikvõimalike deal’ide ehk kokkulepete soodustamine ning kohtuvaidlusele aluse andnud sotsiaalse konflikti reguleerimine. Kohtunik sarnaneb selles kontekstis üha enam pigem õigusalaste eriteadmistega sotsiaaltöötajaga, kelle missioon ei erinegi enam suurt abikaasade suhtetüli harutava pereterapeudi omast,“ lausus Pikamäe kohtunikele peetud kõnes.

Kohtusüsteemi hetkeseisust ülevaadet andes märkis ta positiivsena möödunud aastal Euroopa Komisjoni poolt Eesti kohtusüsteemile antud kõrget hinnangut. „Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses asetati Eesti justiitssüsteem samale pulgale Austria kohtusüsteemiga, mida on hinnatud kui ühte Euroopa Liidu kiiremat ja ökonoomsemat,“ sõnas Pikamäe.
 
Kohtupidamise kvaliteedi ja kiiruse osas rõhutas Pikamäe, et kohtuasjade arvu pideva suurenemise kontekstis tuleb kahtlemata astuda samme kiiremaks õigusemõistmiseks, kuid lahendatud kohtuasjade arvule ja menetlusajale keskendudes ei tohi jääda tähelepanuta kohtulahendite sisu ja kvaliteet.

Sama meelt oli ka justiitsminister Hanno Pevkur: „Kohtumenetluste kiirus ja kvaliteet ei pruugi alati koos käia, kuid selle poole tuleks püüelda ja arvestada sealjuures, et kvaliteet ei tohi kannatada.“
Ühe lahendusena menetluste kiirusele ka vajaliku kvaliteedi lisamiseks tõi minister välja kohtujuristide ametikohtade loomise, mis Harju maakohtu näitel edukaks on osutunud ja millega jätkatakse tänavu ka Tartu kohtutes.

Riigikohtu esimehe ja justiitsministri kõned on täismahus kättesaadavad Riigikohtu kodulehel.

Lugupidamisega,

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846