Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Pikamäe: kohtusüsteem peab aitama õiguse jalule seada

28. september 2015
PrintPDF
Riigikohtu esimehe kinnitusel ei ole kohtu ülesanne ainult karistamine nagu seda sageli arvatakse. „Eesti inimesed on üha enam teadlikud sellest, kuidas oma subjektiivseid õigusi maksma panna ja oskavad neid ka kohtus edukalt kaitsta,“ ütles Priit Pikamäe täna Kuku raadiole antud intervjuus.

Pikamäe nõustus, et Eesti elanike usaldus kohtusüsteemi vastu on kõrge ja inimeste veendumus kohtuotsuse õigluse kohta on üldiselt suur. Samas märkis Riigikohtu esimees, et selle usalduse hoidmise nimel tuleb jätkuvalt tööd teha.

„Mõistagi on kohtusüsteemil omad murekohad, näiteks kohati pikad menetlusajad. Samas kui me vaatame keskmist menetlusaega, mis meil kulub ühe kohtuasja lahendamisele, siis Euroopa liidu mastaabis kuulume me asja lahendamise kiiruse poolest esikolmikusse. Näiteks tsiviilasjades pole meil kindlasti põhjust häbeneda.

Kriminaalasjades on olukord veidi teistsugune, aga siiski ka mitte nii ühemõtteliselt halb. Siin tuleb silmas pidada, millise menetlusliigi osalised valinud on ja kuivõrd osapooled ise asja lahendamisest huvitatud on. Näiteks toimub õigusemõistmine suhteliselt kiiresti lihtmenetlustes, võistlevas üldmenetluses on see aeg aga paratamatult pikem. On mõistetav, et võistleva menetluse puhul toimub asja põhjalik ja igakülgne arutamine kõigi menetlusgarantiidega,“ selgitas Pikamäe.

Laias laastus ei pea Riigikohtu esimees menetlusaegasid siiski suureks probleemiks, pigem tekitab muret õigusabi kättesaadavus. „Õigusabi on kallis ja sellest tulenevalt mitte igaühele jõukohane. Samas tuleb õiguste kaitse tagada ka vähem kindlustatud ühiskonna gruppidele. Tänapäev on kaasa toonud õigussüsteemi järjest keerulisemaks muutumise, üha enam valdkondi püütakse reguleerida õiguslike vahenditega, mistõttu on õigusabi kättesaadavus jätkuvalt aktuaalne teema,“ sõnas Pikamäe.

Küsimusele, kuivõrd häirivad kohtunikkonda poliitilisel tasandil vastuvõetud otsused või ette kirjutatud kvoodid, vastas Pikamäe veendunult: „Eesti kohtunikud on täiesti sõltumatud ja teevad otsuseid lähtuvalt seadusest ja siseveendumusest, tuginedes konkreetse asja materjalidele. Kui me räägime juba käimasolevast protsessist, siis siia kvoodid ei mahu ja kohtulik arutelu toimub ikka nii nagu menetlusseadustik ette näeb.“


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846