Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President Karis nimetas ametisse kaheksa uut kohtunikku

12. juuni 2023
PrintPDF

President Alar Karis nimetas täna ametisse kaheksa uut kohtunikku, kes hakkavad õigust mõistma Harju, Pärnu ja Viru maakohtus ning Tartu ringkonnakohtus ja halduskohtus.

Kohtunikke ametisse nimetamise puhul õnnitledes märkis president Karis, et kohtuniku allkirjastatud otsustest oleneb, mida tähendavad inimeste jaoks Eestis õigusriik, õiglane ja aus kohtupidamine. „Teie tehtud lahendid saavad olema need, mille alusel antakse hinnang kogu Eesti õigus- ja kohtusüsteemile,“ sõnas Karis.

Riigipea ütles, et kohtunikuametisse kandideerides otsustasid need inimesed võtta enda kanda veel suurema vastutuse kui tehes oma senist tööd õigusteaduse vallas. „Tean, et see on raske, stressirikas amet. Peate ju otsustama inimsaatuste ja suurte varaliste väärtuste üle. Olen aga kindel, et teis on vaimset tugevust olla oma töös alati tasakaalukas, erapooletu ja õiglane,“ kõneles president Karis.

Endise rektorina avaldas president Karis head meelt, et mitmed uued kohtunikud on õpetanud ülikoolis edukalt juuratudengeid, teinud teadustööd ja jaganud teadmisi kolleegidele ning avaldas lootust, et uues ametis jätkavad nad sellega ka edaspidi.

Riigipea soovis uutele kohtunikele jõudu, meelekindlust ja südameheadust õigete ja õiglaste otsuste tegemisel.

Helina Mark, Antero Maksing ja Maris Juha asuvad tööle Harju Maakohtus tsiviilvaldkonna kohtunikena. Mark ja Maksing on praegu ametis vanemkohtujuristidena Tallinna Ringkonnakohtus ning Juha andmekaitseeksperdina Eesti Postis.

Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas hakkab eraõiguse alal õigust mõistma Addis Tammiku ja Pärnu kohtumajas Brigitta Mõttus. Tammiku on seni olnud vanemkohtujurist Pärnu Maakohtus ja Mõttus vandeadvokaat.

Viru Maakohtu Narva kohtumajas asub tsiviilvaldkonna kohtunikuna tööle Heleen Jääger, kes on praegu vanemkohtujurist Tallinna Ringkonnakohtus.

Tartu Halduskohtu kohtunikuna hakkab õigust mõistma senine Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik Ene Andresen.

Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunikuks nimetati Mario Truu. Ta on seni töötanud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse nooremlektorina.

Samuti viiakse Riigikohtu üldkogu otsusega Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumisse üle praegune Tartu Maakohtu kohtunik Ingrid Kullerkann.

 

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei