Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President Karis nimetas ametisse üheksa uut kohtunikku

8. juuni 2022
PrintPDF

Vabariigi President Alar Karis nimetas täna ametisse üheksa uut kohtunikku, lisaks viidi Riigikohtu üldkogu hiljutise otsusega üks maakohtu kohtunik üle ringkonnakohtusse.

Kohtunikke ametisse nimetamise puhul õnnitledes ütles president Karis, et sõltumatu ja asjatundliku õigusmõistmise tähtsust ühiskonnas on võimatu üle hinnata.

Riigipea rõhutas, et sõltumatus ja asjatundlikkus peavad käima üheskoos, nad ei saa teineteist asendada. „Kohtuniku otsusest sõltub kellegi elukäik, mõne ettevõtte ellujäämine, ühiskonna usk riiki,“ märkis Karis.

Uusi õigusemõistjaid esitles presidendile Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Tallinna Ringkonnakohtus asub tsiviilasju lahendama senine Vabariigi Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus Maris Kuurberg.

Harju Maakohtus alustavad tsiviilvaldkonna kohtunikena tööd praegune Heta advokaadibüroo vandeadvokaat Ahti Kuuseväli, Magnussoni advokaadibüroo vandeadvokaat Karin Mölder, Pärnu Maakohtu vanemkohtujurist Triin Siimpoeg ja advokaadibüroo Lentsius & CASUS vandeadvokaat Geidi Sile. Süüteoasjades hakkavad samas kohtus õigust mõistma Põhja ringkonnaprokuratuuris vanemprokurörina töötanud Katrin Paesoo ja Harju Maakohtu kohtujurist Kristjan Paluteder.

Tartu Maakohtus alustavad tsiviilvaldkonna kohtunikena senine Wallessi advokaadibüroo vandeadvokaat Alo Noormets ja Tallinna Ringkonnakohtu vanemkohtujurist Anneli Roonet.

Täna andsid presidendi juures ametivande kaheksa ametisse nimetatud kohtunikku, Anneli Roonet annab vande 29. juunil.

Peale selle viidi Riigikohtu üldkogu 17. mai otsusega Tartu Ringkonnakohtusse üle siiani Tartu Maakohtus tsiviilasjades õigust mõistnud Margit Vutt.

Foto: Raigo Pajula / Vabariigi Presidendi Kantselei