Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President Karis nimetas ametisse üksteist uut kohtunikku

21. Detsember 2022
PrintPDF

Vabariigi President Alar Karis nimetas täna ametisse üksteist uut kohtunikku, kes asuvad õigust mõistma Harju, Tartu ja Pärnu Maakohtus ning Tallinna Halduskohtus.

Kohtunikke ametisse nimetamise puhul õnnitledes märkis president Karis, et kohtusaalid ei ole uutele kohtunikele võõrad, sest nende hulgas on nii staažikaid ja hinnatuid prokuröre, advokaate, kohtujuriste kui ka -nõunikke. „Edaspidi tuleb teil aga kohtusaalis istuda juba hoopis teise laua taga, hoopis teises rollis ja kasutada oma teadmisi õiglase, põhjendatud ja nii asjaosalistele kui avalikkusele arusaadava otsuse tegemiseks,“ ütles riigipea. 

President Karis pani kohtunikele südamele, et nende otsused võivad muuta inimeste saatust. „Seetõttu peaksid inimesed juba kohtusaalis tundma, et nendega käitutakse õiglaselt, et riik käitub nendega õiglaselt, sest kohtunik mõistab kohut Eesti Vabariigi nimel,“ rääkis president Karis. „Ma ei kahtle, et oma senist süüdistaja, kaitsja või nõuandja praktikat kasutades tulete sellega edukalt toime.“

Riigipea avaldas heameelt, et ametisse nimetatud kohtunike hulgas on neid, kes on õpetanud ja õpetavad siiani üliõpilasi, on jaganud oma teadmisi kolleegidele, teinud teadustööd ja kaitsnud doktorikraadigi ning soovis, et kohtunikud jätkaksid sellega oma pingelise töö kõrvalt ka edaspidi. 

Pihel Kuusk alustab 3. aprillil 2023 tööd Tallinna Halduskohtus. Ta on töötanud alates 2006. aastast Riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna. Peale selle on ta koolitanud Eesti kohtunikke halduskohtumenetluse, haldusõiguse ja keskkonnaõiguse valdkonnas.

Liisa Nuut alustab 1. jaanuaril 2023 tööd Pärnu Maakohtus Pärnu kohtumajas süüteo valdkonnas. Nuut on olnud alates 2022. aastast ametis riigiprokurörina, enne seda Lääne Ringkonnaprokuratuuris ja Viru Ringkonnaprokuratuuris ringkonnaprokurörina. Ta on tegutsenud ka külalislektorina Sisekaitseakadeemias.

Margit Roots-Dervishi alustab 1. jaanuaril 2023 tööd Harju Maakohtus süüteo valdkonnas. Ta on olnud alates 2013. aastast ametis Harju Maakohtus kohtujuristina, enne seda konsultandina.

Andra Sild alustab 13. veebruaril 2023 tööd Harju Maakohtus süüteo valdkonnas. Sild on olnud alates 2016. aastast ametis Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurörina, enne seda samas ringkonnaprokurörina.

Lea Pähkel alustab 1. veebruaril 2023 tööd Harju Maakohtus süüteo valdkonnas. Pähkel on olnud alates 2015. aastast ametis Põhja Ringkonnaprokuratuuris ringkonnaprokurörina. Samuti on ta tegutsenud külalisõppejõuna Sisekaitseakadeemias.

Sandra-Kristin Kärner alustab 1. märtsil 2023 tööd Harju Maakohtus süüteo valdkonnas. Alates 2020. aastast on ta töötanud vandeadvokaadina advokaadibüroos Walless, enne seda Ellex Raidla advokaadibüroos. Samuti on ta 2019. aastast kuni praeguseni olnud Tartu Ülikoolis õppeülesande täitja.

Näncy-Marita Maltseva alustab 23. jaanuaril 2023 tööd Harju Maakohtus eraõiguse valdkonnas. Ta on olnud alates 2016. aastast ametis Harju Maakohtus kohtujuristina ja enne seda Viru Vanglas juristina.

Tanel Pürn alustab 27. märtsil 2023 tööd Tartu Maakohtu Valga kohtumajas eraõiguse valdkonnas. Pürn on tegutsenud alates 2017. aastast vandeadvokaadina advokaadibüroos Pürn & Tubin. Vandeadvokaadina on ta töötanud alates 2001. aastast.

Anu Vilt alustab 1. jaanuaril 2023 tööd Tartu Maakohtu Võru kohtumajas süüteo valdkonnas. Vilt on alates 2011. aastast tegutsenud vandeadvokaadina advokaadibüroos Sirje Must.

Margit Jäätma alustab 6. veebruaril 2023 tööd Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas eraõiguse valdkonnas. Jäätma on olnud alates 2007. aastast ametis Riigikohtus tsiviilkolleegiumi nõunikuna. Aastail 2010–2015 oli ta ka õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. 2018. aastal kaitses Jäätma Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktoritöö teemal „Inimese pluripotentsete tüvirakkudega seotud leiutiste patentimise piirangud vastuolu tõttu avaliku korra ja moraaliga (Eesti patendiõiguse näitel)“ ja talle omistati filosoofiadoktori (õigusteadus) kraad.

Mari Schihalejev alustab 23. jaanuaril 2023 tööd Tartu Maakohtu Võru kohtumajas eraõiguse valdkonnas. Alates 2019. aastast on ta olnud Tartu Ringkonnakohtus ametis kohtujuristina ja alates 2015. aastast Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas õppejõuna. Schihalejev kaitses 2019. aastal Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal ´Debtor-Related Creditors’ Claims in Insolvency Proceedings` („Võlgnikuga seotud võlausaldajate nõuded maksejõuetusmenetlustes“) ja talle omistati filosoofiadoktori (õigusteadus) kraad.

Fotogaleriid presidendi juurest saab vaadata siin.

Fotod: Raigo Pajula / presidendi kantselei