Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President Karis nimetas Markus Kärneri teise astme kohtunikuks

3. November 2023
PrintPDF

President Alar Karis nimetas ringkonnakohtu kohtunikuks Markus Kärneri, kes andis ametivande. Kohtunikuna asub Kärner lahendama süüteoasju Tallinna Ringkonnakohtus alates 8. jaanuarist.

Kohtunikku ametisse nimetamise puhul õnnitledes avaldas president Karis head meelt, et justiitsvaldkonnas tegutsenud tippametnik on otsustanud kohtunikutalaari kasuks. „Tean, et Riigikohtul on kohtunikkonna põlvkonnavahetuse tõttu raskusi noorte ja haritud kohtuniku kandidaatide leidmisega. Seetõttu tervitan, et laialdaste teadmiste ja kogemustega juristina soovite anda oma panuse Eesti kohtusüsteemi arengusse ja selle tugevdamisse.“ 

President Karis avaldas lootust, et mitmel korral tudengite poolt parimaks õppejõuks valitud Kärner jätkab kohtuniku töö kõrvalt noorte juristide koolitamist ülikoolis ning soovis talle edu ja vastupidavust kohtunikuametis.

Kärneri kandidatuuri esitles riigipeale Riigikohtu esimees Villu Kõve. Markus Kärner omandas 2014. aastal Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistrikraadi. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Kärner Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantslerina ja Tartu Ülikoolis karistusõiguse õppeaine vastutava õppejõuna.

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Lisateave: Vabariigi Presidendi Kantselei, 515 3903, pressatvpk [dot] ee