Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President nimetas ametisse seitse uut kohtunikku

6. Detsember 2016
PrintPDF
President Kersti Kaljulaid nimetas täna, 6. detsembril ametisse kolm halduskohtunikku ja neli maakohtu kohtunikku. Esimese astme kohtunikeks nimetati Tiia Nurm, Ragne Piir, Janar Jäätma, Mihkel Roos, Enely Sepp, Angelina Abol ja Merit Bobrõšev. Uued kohtunikud asuvad tööle Tallinna halduskohtus, Tartu halduskohtus, Harju maakohtus ja Viru maakohtus.


Foto autor Arno Mikkor (Vabariigi Presidendi kantselei)

Tiia Nurm asub teenistusse Tallinna halduskohtus alates 9. jaanuarist 2017. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna 1996. aastal (baccalaureus artiumi kraad). Enne kohtunikuks nimetamist töötas Tiia Nurm vandeadvokaadina.

Ragne Piir asub teenistusse Tallinna halduskohtus alates 1. jaanuarist 2017. Ta on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu ülikoolis 2008. aastal ning LL.M. kraadi õigusteaduses Konstanzi ülikoolis 2009. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Ragne Piir kohtujuristina Tallinna ringkonnakohtus, halduskolleegiumi nõunikuna Riigikohtus ning justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna nõunikuna. Aastatel 2011-2012 ning 2014-2015 oli ta lähetatud Eesti õiguse eksperdina Euroopa Kohtu analüüsi- ja dokumentatsiooniosakonna juurde.

Janar Jäätma asub teenistusse Tartu halduskohtus alates 1. jaanuarist 2017. Ta omandas 2015. aastal Tartu ülikoolis filosoofiadoktori kraadi õigusteaduse alal. Alates 2008. aastast on Janar Jäätma töötanud Riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna, enne seda Riigikogu kantselei põhiseaduskomisjoni nõunikuna ning Tallinna halduskohtu konsultandina.

Mihkel Roos asub Harju maakohtus kohtunikuna teenistusse alates 1. jaanuarist 2017. Ta omandas õigusteaduse magistrikraadi Tartu ülikoolis 2011. aastal. Enne kohtuniks nimetamist töötas Mihkel Roos Tallinna ringkonnakohtus kohtujuristina, Lepituse ja Vahekohtu Sihtasutuses vahekohtunikuna ja lepitajana ning advokaadibüroos advokaadina ja juristina.

Enely Sepp asub Harju maakohtus kohtunikuna teenistusse alates 1. jaanuarist 2017. Ta omandas Tartu Ülikooli õigusinstituudis baccalaureus artiumi kraadi õigusteaduse erialal 2004. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Enely Sepp Harju maakohtus kohtujuristi ja konsultandina.

Angelina Abol asub teenistusse Viru maakohus alates 1. jaanuarist 2017. Ta omandas Tartu ülikoolis baccalaureus artiumi kraadi õigusteaduse erialal 2003. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Angelina Abol Harju maakohtus kohtujuristi ja konsultandina.

Merit Bobrõšev asub teenistusse Viru maakohtus alates 1. jaanuarist 2017. Ta omandas Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritases baccalaureus artiumi kraadi õigusteaduse erialal 2002. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Merit Bobrõšev Tallinna ringkonnakohtus kohtujuristi ja konsultandina ning Harju maakohtus kohtujuristina.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846